Prowadzone przez nas przedsiębiorstwo to wykwalifikowani specjaliści na rynku automatyki przemysłowej. Naszym Klientom dostarczamy rozwiązania z zakresu wykonawstwa, montażu, a także uruchamiania różnego rodzaju systemów pakowania czy paletyzacji. Zmieniające się przepisy i ustawy prawne uwzględniają wprowadzenie ulgi na robotyzację w nadchodzącym 2022 roku. Na czym będzie polegała?

Czym jest ulga na robotyzację?

Z dniem 1 stycznia 2022 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z nowym przepisem, który wprowadzi w życie ulgę na robotyzację. Obowiązywać ona będzie przez 5 lat od początku 2022 roku do końca 2026 roku. Dzięki niej przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatki PIT i CIT, będą mogli liczyć na dodatkowe odliczenie połowy kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na inwestycje związane z robotyzacją. Wielkość firmy i rodzaj branży nie mają w tym momencie znaczenia. W główne mierze ulga na robotyzację ma zachęcić polskich przedsiębiorców do unowocześniania procesów produkcyjnych, a także ma na celu promocję rozwoju robotyzacji przemysłowej.

Co uwzględni ulga na robotyzację 2022?

Wspomniany wcześniej przepis odnosi się do zakupu wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń, jednak katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi na robotyzację jest znacznie szerszy, bowiem uwzględnia usługi wdrożeniowe, a także przeprowadzanie szkoleń dla pracowników. Ponadto odliczeniu podlegać będzie zakup lub leasingowanie urządzeń peryferyjnych, zakup oprogramowania i systemów zarządzania, a także zakup urządzeń BHP. Używane maszyny nie będą podlegały uwzględnieniu.

By móc skorzystać z wyżej wspomnianego przywileju, przedsiębiorca musi złożyć wykaz poniesionych kosztów, które podlegać będą odliczeniu w Urzędzie Skarbowym w terminie złożenia zeznania podatkowego. Mimo, iż program kończy się w 2026 roku, poniesione koszty można rozliczyć nawet do 2030 roku.

Kto może skorzystać z Ulgi na robotyzację?

Ze wspomnianej ulgi na robotyzację skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy bez względu na wielkość firmy są opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym, a także dochodowym od osób prawnych, czyli CIT-8. Rozliczenie dokonać można w kolejnych sześciu latach podatkowych, w których właściciel firmy skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi na robotyzację, jeśli w danym roku podatkowym poniósł stratę lub dochód był niższy niż kwota przysługująca odliczeniu.