Podajnik półek do frezarki

Największy szwedzki producent mebli

Jednym z urządzeń, które zastępuje konieczność własnoręcznego wykładania obiektów na linię produkcyjną, jest podajnik półek do frezarki Key Hole 90°.

Maszyna ta korzysta z robota paletyzującego, który został wyposażony w chwytak podciśnieniowy do transferu płyt z palety na przenośnik rolkowy, który transportuje elementy do obrotnicy stożkowej, która umożliwia obracanie płyt o dziewięćdziesiąt stopni tak jak tego wymaga frezarka.

W podajniku został zaimplementowany także system transportu pakietów do depaletyzacji jaki i paletyzacji pustych płyt podkładowych za pomocą portalu kartezjańskiego.

Odbiornik półek z frezarki

Największy szwedzki producent mebli

podajnikiem. Elementy po obróbce są przekazywane na dalszy etap linii produkcyjnej. Odbiornik odpowiada za paletyzację półek – co jest działaniem odwrotnym do depaletyzacji, która odbywa się na podajniku. Podczas tego procesu robot paletyzujący wyposażony chwytak podciśnieniowy odkłada kolejne warstwy półek na stole nożycowym.

W odbiorniku został zaimplementowany także system transportu pakietów po paletyzacji jaki i podawania płyt podkładowych za pomocą portalu kartezjańskiego.

Podajnik półek na linię pakowania

Największy szwedzki producent mebli

Zadaniem tej linii jest podanie elementów w odpowiedniej orientacji na maszynę pakującą. Elementy, w zależności od typu, są obracane o 90° lub -90°. Wszystkie elementy za pomocą obrotnicy pionowej są obracane o 180°. Opisywana maszyna cechuje się bardzo wysoką wydajnością – w niespełna trzy lata zdołała podać 20 milionów półek co oznacza, że 40 000 ton elementów nie musiało być podanych ręcznie przez operatorów, który zyskali nowe zadania między innymi kontrolę jakości półek przed ich końcowym spakowaniem.

Stacje automatycznego etykietowania wieszaków

Stacje automatycznego etykietowania wieszaków to specjalistyczne maszyny, które z pomocą 6 osiowych robotów służą do automatycznego nakładania etykiet na produkt jakim jest wykonany z tworzywa wieszak na ubrania. Cykl maszyny wynosi 15s na sztapel składający się z 10 sztuk. Tempo działania urządzenia podyktowane jest wydajnością wtryskarki, co umożliwią idealną współpracę pomiędzy tymi dwoma maszynami. Należy wspomnieć, iż stacje te gwarantują nieprzerwaną pracę oraz dokładność nakładania etykiet na produkty.

Usuwanie elementów niezgodnych

Stworzone przez nas maszyny wykrywają niezgodności w obrabianych elementach. Ich działanie polega na wykrywaniu błędów produkcyjnych, takich jak nieodpowiednio wyfrezowany otwór lub niedobity kołek montażowy. Całość współpracuje z wielokamerowym systemem wizyjnym, który jest w stanie wykryć parametry wykraczające poza przyjętą granicę jakościową. Informacja z systemu wizyjnego do odpowiednich podzespołów powoduje usunięcie wadliwego elementu z linii produkcyjnej bez przerywania jej pracy.

Kartoniarka

Kartoniarka jest maszyną pozwalającą na automatyczne pakowanie produktów na skalę przemysłową. Pobiera ona z magazynku przygotowany wcześniej karton, który jest składany zgodnie z założeniami. Po wprowadzeniu produktu do pudła jest ono następnie zaklejane. Na koniec zamykana jest sama pokrywa. Efekt końcowy jest powtarzalny i powoduje, że produkt prezentuje się atrakcyjnie na półkach sklepów budowlanych.